Fantastisch_nieuws_Hoe_schrijf_ik_een_goed_persbericht

Fantastisch nieuws! Hoe schrijf ik een goed persbericht?

Je hebt een geweldig nieuw product dat je graag onder de aandacht wilt brengen. Of een mooi succes behaald wat je wel van de daken wilt schreeuwen. Hoe zorg je ervoor dat jouw nieuws de aandacht van de media trekt? Schrijf een persbericht! Sommigen vinden een persbericht ouderwets en achterhaald. Niets is minder waar. Een aansprekend persbericht kan aardig wat media-aandacht opleveren. Cruciaal is dat je een relevant bericht met nieuwswaarde de wereld in stuurt. En naar de juiste doelgroep natuurlijk. Probeer op te vallen tussen de continue nieuwsberichten die journalisten dagelijks in hun mailbox ontvangen.

Als kapstok kun je onderstaand tien stappenplan gebruiken voor het schrijven van een helder en prettig leesbaar persbericht.

1. Bepaal de kernboodschap: kop en lead

Wat is het nieuws dat je te vertellen hebt? Probeer dit in een paar zinnen samen te vatten. Beantwoord de vijf W’s en H: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe. Probeer elke vraag in één zin te beantwoorden. Dat is de kern van je bericht en meteen ook het belangrijkste ingrediënt voor de kop en eerste alinea. De kop van het persbericht is van cruciaal belang. Het bepaalt of de journalist je bericht gaat lezen of in de prullenbak gooit. Laat in de kop zien wie de afzender van het bericht is. Dus niet: ‘De directie schrapt 1000 banen’. Maar: ‘Philips schrapt 1000 banen’. Zet in de kop geen lidwoorden, punten, overbodige werkwoorden etc. Houd het kort.

2. Vervolg bericht: basistekst

De details van je bericht verwerk je in de volgende alinea’s. Daarin ga je iets dieper in op de vijf W’s en H, zo geef je wat meer achtergrondinformatie en context. Je zet je bericht kracht bij door een treffende quote toe te voegen. Daarmee maak je je bericht luchtig en afwisselend. Daarnaast geef je de hoofpersoon of belanghebbende van het bericht (bv. directeur, partner, initiatiefnemer) een platform. Begin en eindig een quote met dubbele aanhalingstekens. Denk na over de volgorde van de alinea’s. Het belangrijkste eerst. Maak de tekst ‘oprolbaar’. En gebruik tussenkopjes, zodat de lezer het bericht snel kan scannen.

3. Boiler plate

Dit is een alinea met informatie over je organisatie of bedrijf. In deze alinea geef je kort aan wat je organisatie doet, voor welke doelgroep en wat de belangrijkste doelstelling is (missie, visie).

4. Noot voor de redactie

Je sluit je bericht af met de contactgegevens van de persoon die het eerste aanspreekpunt is voor persvragen. Houd in je achterhoofd dat diegene goed bereikbaar is, ook ’s avonds, en vermeld een mobiel nummer. Journalisten bellen zelden tijdens kantooruren. Mocht je persbericht de belangstelling hebben gewekt van een journalist, dan kan hij contact opnemen voor aanvullende vragen of een interview. Stel foto’s en achtergrondinformatie beschikbaar (bijvoorbeeld via je website).

5. Maximaal één A4-tje

Neem een A4-tje als uitgangspunt voor de lengte van een persbericht. Schrijven = schrappen, is het devies. Probeer je bericht zo kort en krachtig mogelijk te maken. Vermijd lange zinnen en overbodige informatie.

6. Schrijf je bericht in de actieve vorm

Vermijd woorden als ‘worden’, ‘kunnen’ en ‘zullen’. Daarmee maak je tekst stroperig en passief. Schrijf zoveel mogelijk in de tegenwoordige tijd. Dus niet: ‘Vandaag wordt een nieuw product gelanceerd door bedrijf X’. Maar: ‘Vandaag lanceert bedrijf X een nieuw product’.

7. Houd je bericht zakelijk en objectief

Probeer je bericht zakelijk en informatief te houden. Het moet geen reclametekst worden, probeer niet iets te verkopen. Als je bericht nieuwswaarde heeft, dan verkoopt het zichzelf.

8. Controleer je tekst op spelling-, taal- en tikfouten

Een persbericht moet foutloos zijn. Is dat niet het geval, dan is de kans groot dat je bericht in de prullenbak verdwijnt. Laat daarom je conceptbericht altijd aan een of twee mensen lezen. Dat is meteen een goeie check of je bericht begrijpelijk en vlot leesbaar is. Neem de feedback serieus en verwerk dit in je definitieve versie. Zet boven elk persbericht PERSBERICHT en vul dit aan met plaats en verzenddatum.

9. Versturen persbericht

Als je bericht af is, wil je natuurlijk dat het terechtkomt bij de juiste media. Bedenk welke kranten, tijdschriften, websites en radio- en televisieprogramma’s jouw doelgroep volgt. Stuur daar je persbericht naartoe. Als je de journalist kent, stuur dan je bericht op naam van de journalist. Je kunt ook proberen om via de redactie van een krant, website of RTV-programma te achterhalen aan wie je het bericht het beste kunt richten. Als je het niet weet, stuur je het bericht aan de algemene nieuwsredactie. Gebruik de kop van het persbericht in de subjectline bij het versturen ervan. Maak duidelijk dat het om een persbericht gaat. Dus bijvoorbeeld: ‘Persbericht: Philips schrapt 1000 banen’.

10. Bel een journalist na

Als je wilt dat een journalist van een bepaalde krant of website je bericht oppakt, kun je de journalist nabellen. Op die manier leg je persoonlijk contact, wat over het algemeen een positief effect heeft op je relatie met de journalist. Vraag of hij het bericht heeft ontvangen en gelezen. Grijp meteen de gelegenheid aan om je bericht kort telefonisch toe te lichten en je open te stellen voor vragen.

Succes! En laat me weten wat jouw ervaringen met persberichten zijn.

Auteur

sandrahelmus

Sandra Helmus. Communicatieadviseur Spotta. Mijn tip:

" Start altijd met het kort verwoorden van de vijf W’s plus H (wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe). Dat is de kern van je bericht."